Usługi księgowe dla Zarządców Nieruchomości

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:


W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej "RODO".


W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach:


Administratorem danych osobowych jest Admineo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkryta 37/13, 03-140 Warszawa


W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym wykonywania praw przysługujących naszym uczestnikom, można kontaktować się z nami w sposób następujący:

Pocztą na adres:Admineo spółka z o.o., ul. Odkryta 37/13, 03-140 Warszawa.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@x-pert.pl

Telefonicznie pod numerem: +48 791978197.


Admineo przetwarza dane osobowe swoich klientów zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną tutaj


Kompleksowy produkt

Jak często zadają sobie Państwo pytanie, dlaczego wybrano tę a nie inną firmę do zarządzania budynkiem?

Tak naprawdę nie wiedzą tego nawet Ci, którzy dokonywali wyboru ale kierują się oni pewnymi czynnikami, na które w kazdym przypadku kładziony jest inny nacisk ale efekt jest zawsze wypadkową i myślę, że warto rozwijać wszyskie jednocześnie aby osiągnąć sukces.

CENA, JAKOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, Czynniki wewnętrzne.

Bezpośredni wpływ mamy tylko na trzy pierwsze czynniki i jeżeli nacisk klienta będzie położony na ten ostatni to nigdy nie odniesiemy sukcesu ale takich przypadków będzie niewiele. Nie można położyć nacisku tylko na jeden z tych czynników bo efekt też będzie zależał od tego jak bardzo trafimy pod gusta odbiorcy.

Naszą rolą jest pomóc Państwu w każdym z tych trzech aspektów, wykorzystując nasze doświadczenie, nieszablonowe myślenie, elastyczność oraz wypróbowane metody działania. Dzięki nam zbudują Państwo swoją przewagę konkurencjną.

Potrzebujesz oferty?